This is the old website of Lekhnath Municipality. The website is not updated anymore. Lekhnath Municipality and Pokhara Sub Metropolitian City has been merged into Pokhara Lekhnath Metropolitan City. For latest content, please visit pokharalekhnathmun.gov.np.

लेखनाथ: सात तालको बगैचा शहर

गुँदे ताल

 

१)    अवस्थिति :-  लेखनाथ न.पा वडा नं. ४ 
२)    क्षेत्रफल :- १२.३८ हेक्टर 
    जलभाग :- ८.६४
    खेतीभएको :- २.५५
    सिमसार क्षेत्र :-  १.१८
३)    गहिर्राई :-  २.३ मिटर 
४)    नामाकरण :-  गुन्द्री (Mat) वुन्न प्रयोग हुने एक विशेष प्रकारको गुँद नामक वनस्पति प्रचुर मात्रामा पाइने हुँदा यस तालको नाम गुँदे ताल रहन गएको । 
५)    विशेषता :- चराको वासस्थानका लागि उपयुक्त, नगरको लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको र एन्जलिक लेकका रुपमा विकास गर्ने सकिने संभावना रहेको ताल ।