यो लेखनाथ नगरपालिकाको पुरानो वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। लेखनाथ नगरपालिकापोखरा उपमहानगरपालिका गाभिएर पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका बनेको छ । ताजा जानकारीको लागि pokharalekhnathmun.gov.np मा जानुहोस् ।

लेखनाथ: सात तालको बगैचा शहर

सूचना र सामान्य नियमावली

टोल_विकास_संस्था_निर्देशिका-२०६७

टोल_विकास_संस्था_निर्देशिका-२०६७ .  

लेखनाथ नगरपालिका   

Pages