यो लेखनाथ नगरपालिकाको पुरानो वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। लेखनाथ नगरपालिकापोखरा उपमहानगरपालिका गाभिएर पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका बनेको छ । ताजा जानकारीको लागि pokharalekhnathmun.gov.np मा जानुहोस् ।

लेखनाथ: सात तालको बगैचा शहर

बार्षिक कार्ययोजना, नीति/कार्यक्रम

आ.व २०७४/०७५ का लागि लेखनाथ नगरपालिकाको वार्षिक नगर विकास योजना

आ.व २०७४/०७५ का लागि लेखनाथ नगरपालिकाको वार्षिक नगर विकास योजना 

वार्षिक नगर विकास योजना २०७३/०७४

लेखनाथ नगरपालिकाको आ.व २०७३/०७४ को लागि २३ औं नगरपरिषद बाट पारीत भएका बजेट , नीति , योजना तथा कार्यक्रम हरु |

बार्षिक योजना