Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: checklistapi. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: multiupload_filefield_widget. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

यो लेखनाथ नगरपालिकाको पुरानो वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। लेखनाथ नगरपालिकापोखरा उपमहानगरपालिका गाभिएर पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका बनेको छ । ताजा जानकारीको लागि pokharalekhnathmun.gov.np मा जानुहोस् ।

लेखनाथ: सात तालको बगैचा शहर

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज Post date
लेखनाथ नगरपालिका कार्यालयको अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७१-०७२ PDF icon लेखनाथ नगरपालिका कार्यालयको अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७१-०७२.pdf 02/04/2016 - 15:59
लेखनाथ नगरपालिका को आ.व २०७३/०७४ को लागि २३ औं नगरपरिषदका निर्णयहरु | PDF icon २३ औं नगरपरिषद का निर्णयहरु.pdf 01/18/2016 - 10:27
विशेष नगरपरिषद निर्णयहरु -२०७२ PDF icon बिशेष नगर परिषद निर्णयहरु -२०७२ .pdf 11/02/2015 - 12:08
लेखनाथ नगरपालिकाको २१ औ नगर परिषदका निर्णयहरु PDF icon 21st_nagar_parishad.pdf 09/02/2015 - 13:02
लेखनाथ नगरपालिकाको २० औ नगर परिषदका निर्णयहरु PDF icon 20th_nagar_parishad.pdf 09/02/2015 - 13:01
लेखनाथ नगरपालिकाको १९ औ नगर परिषदका निर्णयहरु PDF icon 19th_nagar_parishad.pdf 09/02/2015 - 13:00
लेखनाथ नगरपालिकाको १८औ नगर परिषदका निर्णयहरु PDF icon 18th_nagar_parishad.pdf 09/02/2015 - 12:58
लेखनाथ नगरपालिकाको १७ औ नगर परिषदका निर्णयहरु PDF icon 17th_nagar_parishad.pdf 09/02/2015 - 12:55
लेखनाथ नगरपालिकाको १६ औ नगर परिषदका निर्णयहरु PDF icon 16th_nagar_parishad.pdf 09/02/2015 - 12:52
लेखनाथ नगरपालिकाको १५ औ नगर परिषदका निर्णयहरु PDF icon 15th_nagar_parishad.pdf 09/02/2015 - 12:51

Pages