Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: checklistapi. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: multiupload_filefield_widget. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

यो लेखनाथ नगरपालिकाको पुरानो वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। लेखनाथ नगरपालिकापोखरा उपमहानगरपालिका गाभिएर पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका बनेको छ । ताजा जानकारीको लागि pokharalekhnathmun.gov.np मा जानुहोस् ।

लेखनाथ: सात तालको बगैचा शहर

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज Post date
लेखनाथ नगरपालिकाको १४ औ नगर परिषदका निर्णयहरु PDF icon 14th_nagar_parishad.pdf 09/02/2015 - 12:49
लेखनाथ नगरपालिकाको १३ औ नगर परिषदका निर्णयहरु PDF icon 13th_nagar_parishad.pdf 09/02/2015 - 12:37
लेखनाथ नगरपालिकाको १२ औ नगर परिषदका निर्णयहरु PDF icon लेखनाथ नगरपालिकाको १२ औ नगर परिषदका निर्णयहरु 08/26/2015 - 15:18
लेखनाथ नगरपालिकाको ११ औ नगर परिषदका निर्णयहरु PDF icon लेखनाथ नगरपालिकाको ११ औ नगर परिषदका निर्णयहरु 08/26/2015 - 14:46
लेखनाथ नगरपालिकाको १०औ नगर परिषदका निर्णयहरु PDF icon लेखनाथ नगरपालिकाको १०औ नगर परिषदका निर्णयहरु 08/26/2015 - 14:39
वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन २०७१-०७२ PDF icon वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन २०७१-०७२.pdf 08/21/2015 - 11:26
नागरिक वडापत्र PDF icon नागरिक वडापत्र.pdf 08/18/2015 - 11:25
आ.व. ०७१-०७२ को आय व्यय PDF icon आ.व. ०७१-०७२ को आय व्यय .pdf 08/12/2015 - 11:34
लेखा परिक्षण प्रतिवेदन २०७१/०७२ PDF icon lekha_parichan071-72.pdf 08/04/2015 - 14:29

Pages