Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: checklistapi. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: multiupload_filefield_widget. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

यो लेखनाथ नगरपालिकाको पुरानो वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। लेखनाथ नगरपालिकापोखरा उपमहानगरपालिका गाभिएर पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका बनेको छ । ताजा जानकारीको लागि pokharalekhnathmun.gov.np मा जानुहोस् ।

लेखनाथ: सात तालको बगैचा शहर

समाचार

सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्वन्धी सूचना

सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्वन्धी सूचना

लेखनाथ नगरपालिका वडा नं १६ र १८ को लागि नयाँ सामाजिक परिचालक (SM) नियुक्ति

लेखनाथ नगरपालिका वडा नं १६ र १८ को लागि नयाँ सामाजिक परिचालक (SM) नियुक्ति

सामाजीक सुरक्षा भत्ता सम्वन्धमा |

सामाजीक सुरक्षा भत्ता सम्वन्धमा |

लेखनाथ नगरपालिका कार्यालयको राजस्व घर दैलो कार्यक्रम

लेखनाथ नगरपालिका कार्यालयको राजस्व घर दैलो कार्यक्रम 

घर नक्शा पास गर्ने सम्वन्धी सूचना

घर नक्शा पास गर्ने सम्वन्धी सूचना 

सौर्य बत्ती बोलपत्र सम्वन्धी सूचना

सौर्य बत्ती बोलपत्र सम्वन्धी सूचना

जग्गा प्लाटिंग सम्वन्धमा

जग्गा प्लाटिंग सम्वन्धमा

लेखनाथ नगरपालिका को घर नक्शा तथा भवन निर्माण सुचारु भएको सूचना

लेखनाथ नगरपालिका को घर नक्शा तथा भवन निर्माण सुचारु भएको सूचना

लेखनाथ नगरपालिका को आ.व २०७३/०७४ मा संचालन गरिने योजना सम्झौता सम्वन्धी सूचना |

लेखनाथ नगरपालिका को आ.व २०७३/०७४ मा संचालन गरिने योजना सम्झौता सम्वन्धी सूचना |

लेखनाथ नगरपालिकाको सूचना

लेखनाथ नगरपालिकाको सूचना

Pages