Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: checklistapi. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: multiupload_filefield_widget. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

यो लेखनाथ नगरपालिकाको पुरानो वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। लेखनाथ नगरपालिकापोखरा उपमहानगरपालिका गाभिएर पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका बनेको छ । ताजा जानकारीको लागि pokharalekhnathmun.gov.np मा जानुहोस् ।

लेखनाथ: सात तालको बगैचा शहर

समाचार

लेखनाथ नगरपालिकाको नक्शापास कार्यविधि -२०७२

लेखनाथ नगरपालिकाको  नक्शापास कार्यविधि -२०७२ 

लेखनाथ नगरपालिका को जग्गा विकास मापदण्ड - २०७२

लेखनाथ नगरपालिका को जग्गा विकास मापदण्ड - २०७२

लेखनाथ नगरपालिकाको आ.व .२०७२/०७३ मा संचालन गरिने योजना सम्वन्धी सूचना

लेखनाथ नगरपालिकाको आ.व .२०७२/०७३ मा संचालन गरिने योजना सम्वन्धी सूचना............

Plotting गरी जग्गा विकास कार्यक्रम को सूचना ........

लेखनाथ नगरपालिका को Plotting गरी जग्गा विकास कार्यक्रम को सूचना ........

लेखनाथ नगरपालिकाको सामाजिक सुरक्षा नामावली अध्यावधिक सम्वन्धमा सूचना .........

लेखनाथ नगरपालिकाको सामाजिक सुरक्षा नामावली अध्यावधिक सम्वन्धमा सूचना .........

सुची दर्ताको लागि लेखनाथ नगरपालिकाको सूचना ..

सुची दर्ताको लागि लेखनाथ नगरपालिकाको सूचना ..

लेखनाथ नगरपालिका कार्यालयको लागि नगरपालिका सडक यातायात गुरुयोजना तयार गर्नका लागि प्रस्तावना पत्रको लागि सूचना |

लेखनाथ नगरपालिका कार्यालयको लागि  नगरपालिका सडक यातायात गुरुयोजना तयार गर्नका लागि प्रस्तावना पत्रको लागि सूचना |

लेखनाथ नगरपालिका कार्यालयको लागि hybrid solar जडान सम्बन्धि सूचना |

लेखनाथ नगरपालिका कार्यालयको लागि hybrid solar जडान सम्बन्धि  सूचना |

सेवा प्रदायक संस्था छनोटको नतिजा प्रकाशन गरिएको वारे

RFP सम्वन्धमा सूचना

Pages