यो लेखनाथ नगरपालिकाको पुरानो वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। लेखनाथ नगरपालिकापोखरा उपमहानगरपालिका गाभिएर पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका बनेको छ । ताजा जानकारीको लागि pokharalekhnathmun.gov.np मा जानुहोस् ।

लेखनाथ: सात तालको बगैचा शहर

समाचार

२४ औं  नगरपरिषदका निर्णयहरु 

Post date: Tuesday, January 17, 2017 - 13:00

आ.व २०७४/०७५ का लागि लेखनाथ नगरपालिकाको वार्षिक नगर विकास योजना 

Post date: Tuesday, January 17, 2017 - 11:05

आ.व २०७४/०७५ का लागि लेखनाथ नगरपालिकाको राजस्व दर रेट 

Post date: Tuesday, January 17, 2017 - 11:00

लेखनाथ नगरपालिकाको सामाजिक भत्ता वितरण सम्वन्धमा सूचना |

Post date: Wednesday, November 30, 2016 - 11:47

 बाल अधिकार दिवस सम्वन्धमा 

Post date: Friday, November 18, 2016 - 10:35

लेखनाथ नगरपालिकाको सामाजिक परिक्षण कार्यक्रम सम्वन्धमा सूचना |

Post date: Thursday, November 10, 2016 - 12:35

लेखनाथ नगरपालिका कार्यालयको प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत ज्यूको सम्पर्क नम्बर परिवर्तन भएको जानकारी गराउदछौ |

सम्पर्क नं. ९८५६००८१११ (9856008111)

Post date: Friday, September 9, 2016 - 11:44

पार्किंग शुल्क असुलीको बोलपत्र आब्हान गरिएको सबन्धमा |

Post date: Monday, August 22, 2016 - 12:01

लेखनाथ नगरपालिका कार्यालयको आ.व २०७२/०७३ को आय व्यय प्रकाशन 

Post date: Wednesday, August 3, 2016 - 13:51

लेखनाथ नगरपालिकाको सामाजिक सुरक्षा प्रगति अनुसूची ८

Post date: Tuesday, July 26, 2016 - 13:47