यो लेखनाथ नगरपालिकाको पुरानो वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। लेखनाथ नगरपालिकापोखरा उपमहानगरपालिका गाभिएर पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका बनेको छ । ताजा जानकारीको लागि pokharalekhnathmun.gov.np मा जानुहोस् ।

लेखनाथ: सात तालको बगैचा शहर

बार्षिक योजना २०७२-७३ (पुर्वाधार)

लेखनाथ नगरपालिका कार्यालयको बार्षिक योजना २०७२-७३ पुर्वाधार तर्फ |