यो लेखनाथ नगरपालिकाको पुरानो वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। लेखनाथ नगरपालिकापोखरा उपमहानगरपालिका गाभिएर पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका बनेको छ । ताजा जानकारीको लागि pokharalekhnathmun.gov.np मा जानुहोस् ।

लेखनाथ: सात तालको बगैचा शहर

वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन २०७१-०७२

लेखनाथ नगरपालिका कार्यालय को  वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन २०७१-०७२ .