यो लेखनाथ नगरपालिकाको पुरानो वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। लेखनाथ नगरपालिकापोखरा उपमहानगरपालिका गाभिएर पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका बनेको छ । ताजा जानकारीको लागि pokharalekhnathmun.gov.np मा जानुहोस् ।

लेखनाथ: सात तालको बगैचा शहर

हाम्रो वारे

Development Region: Western

Zone: Gandaki
District: Kaski

District/ Region Headquaters: Pokhara

Constituency: Kaski-i

Location: Lekhnath Municipality is located in south eastern portion of pokhara valley, at a distance of 10 Km east of Regional/District Headquaters pokhara and 181 Km west from capital city Kathmandu.

Latitude: 28 degree .5'N
Longitude: 84 degree . 02' E -84 degree.08' E
Altitude: Minimum-407 (kotre), Maximum- 1217 (kotwri)
Total Geographical Area: 126.4 sq. Km