Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: checklistapi. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: multiupload_filefield_widget. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

यो लेखनाथ नगरपालिकाको पुरानो वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। लेखनाथ नगरपालिकापोखरा उपमहानगरपालिका गाभिएर पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका बनेको छ । ताजा जानकारीको लागि pokharalekhnathmun.gov.np मा जानुहोस् ।

लेखनाथ: सात तालको बगैचा शहर

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज Post date
२४ औं नगरपरिषदका निर्णयहरु PDF icon २४ ओं नगरपरिषदका निर्णयहरु.pdf 01/17/2017 - 12:59
२४ औं नगरपरिषदका निर्णयहरु PDF icon २४ ओं नगरपरिषदका निर्णयहरु.pdf 01/17/2017 - 12:59
आ.व २०७४/०७५ का लागि लेखनाथ नगरपालिकाको राजस्व दर रेट PDF icon Rajaswo-rate-fy-074-075.pdf 01/17/2017 - 11:02
आ.व २०७४/०७५ का लागि लेखनाथ नगरपालिकाको राजस्व दर रेट PDF icon Rajaswo-rate-fy-074-075.pdf 01/17/2017 - 11:02
लेखनाथ नगरपालिका कार्यालयको मासिक आम्दामी खर्च फाटवारी रिपोर्ट - २०७३ असोज PDF icon आमदानी खर्च फाटवारी असोज -२०७३.pdf 10/23/2016 - 08:44
लेखनाथ नगरपालिका कार्यालयको मासिक आम्दामी खर्च फाटवारी रिपोर्ट - २०७३ भाद्र PDF icon आमदानी खर्च फाटवारी भाद्र-२०७३.pdf 10/23/2016 - 08:43
लेखनाथ नगरपालिका कार्यालयको मासिक आम्दामी खर्च फाटवारी रिपोर्ट - २०७३ साउन PDF icon आमदानी खर्च फाटवारी साउन -२०७३.pdf 10/23/2016 - 08:42
लेखनाथ नगरपालिका कार्यालयको आ.व. २०७२/०७३ को बार्षिक प्रगति समिक्षा -२०७३ PDF icon barshik pragati samichya.pdf 09/02/2016 - 15:46
आ.व २०७२/०७३ को आय व्यय प्रकाशन PDF icon आ.व ०७२-०७३ को वार्षिक आय व्यय सार्वजनिक.pdf 08/03/2016 - 13:52
आ.व २०७२/०७३ को आय व्यय प्रकाशन PDF icon आ.व ०७२-०७३ को वार्षिक आय व्यय सार्वजनिक.pdf 08/03/2016 - 13:52

Pages