Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: checklistapi. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: multiupload_filefield_widget. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

यो लेखनाथ नगरपालिकाको पुरानो वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। लेखनाथ नगरपालिकापोखरा उपमहानगरपालिका गाभिएर पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका बनेको छ । ताजा जानकारीको लागि pokharalekhnathmun.gov.np मा जानुहोस् ।

लेखनाथ: सात तालको बगैचा शहर

वेगनासताल

१)    अवस्थिति :-  लेखनाथ नगरपालिका वडा नं. ९, १० र ११
२)    क्षेत्रफल   :-  ३२३.१२ हेक्टर     
    जलभाग  :- ३०९.०२
    खेती भएको :-  ११.२
    सिमसार : - ३.०८
३)    गहिर्राई  :- १२.२ मी. (अधिकतम)
४)    नामाकरण :-  दक्षिण पश्चिम तर्फाट वहेर आउने वायुको वेगनास गर्ने डँाडाको नाम वेगनास भएको र सोही डाँडाको नामवाट तालको नामाकरण भएको । 
५)    विशेषता  :- लेखनाथको सवैभन्दा ठुलो, स्वच्छ, सफा र मनोरम ताल, Recreational Lake का रुपमा विकास गर्ने नगरपालिकाकेा उद्देश्य