लेखनाथ: सात तालको बगैचा शहर

बृध भत्ता

लेखनाथ नगरपालिका र कृषि विकास बैंक को समन्वय मा यही फाल्गुन २ गते बाट कृषि विकास बैंक बाट वितरण गरिएको छ /