लेखनाथ: सात तालको बगैचा शहर

लेखनाथ नगरपालिका को आ.व २०७३/०७४ को लागि २३ औं नगरपरिषदका निर्णयहरु |

लेखनाथ नगरपालिका को आ.व २०७३/०७४ को लागि २३ औं नगरपरिषदका निर्णयहरु |